I år

2050

er det estimert at vi kommer til å være 10 milliarder mennesker på kloden
Image by Callum Stewart

Bærekraft

og hvorfor det er så viktig for oss i Kvist

90%

av veksten skjer i byer
Denne veksten tilsvarer en utbygging på størrelse med

ÉN STOCKHOLM

hver uke i 30 år
  • For at vi skal kunne bygge bygge alle disse "Stockholm"-ene på en bærekraftig måte, må det skje store forandringer i bransjen.

 

  • Vi i Kvist vil legge til rette for at denne veksten skal skje på en forsvarlig måte. Det gjør vi gjennom å innføre nye løsninger som erstatter utdaterte og trege prosesser. ​

 

  • BREEAM, CEEQUAL og andre miljøsertifiseringer stiller strenge krav til blant annet byggeprosesser, vannforbruk og materialer. Disse standardene skal dytte bransjen i riktig retning, men sertifiseringsprosessene er omfattende, uoversiktlige og ressurskrevende. ​

  • Kvist leverer programvare som strømlinjeformer miljøsertifiseringer, slik at flere bygg- og anleggsprosjekter tar det i bruk. 

Image by Ben Allan
I tillegg er byggebransjen ansvarlig for

40%

av energirelaterte CO2-utslipp,
samtidig som bransjen har hatt en produktivitetsreduksjon

10%

siden 2000.
Dette ønsker vi i Kvist å gjøre noe med

En grønnere byggebransje...

BREEAM-vurderte bygg slipper ut i gjennomsnitt 22% mindre COgjennom byggets livsløp. 

I norsk byggebransje er det en enorm vilje til å omstille seg og bygge mer miljøvennlige bygg. I Norge alene har det vært en vekst på 87% i BREEAM-sertifiserte bygg mellom 2017 og 2021.

Hvorfor bygges ikke da alle nye bygg etter BREEAM-standard?

Det er mange aktører involvert i ett byggeprosjekt, med svært varierende kompetanse rundt miljø.

BREEAM stiller strenge krav til byggarbeidet og dokumentasjonsgrunnlaget, gjennom en kompleks sertifiseringsprosess.

Det er ressurskrevende å følge opp alle fagfeltene, og samtidig sørge for at prosjektet oppfyller alle krav til riktig tid

Kvist init effektiviserer miljø- sertifiseringer og senker terskelen for å ta i bruk verktøy som BREEAM og CEEQUAL.
Ved å digitalisere miljøsertifiseringer og miljøledelse vil vi senke terskelen for høye miljøambisjoner