I år

2050

er det estimert at vi kommer til å være 10 milliarder mennesker på kloden
Image by Callum Stewart

Bærekraft

og hvorfor det er så viktig for oss i Kvist

90%

av veksten skjer i byer
Denne veksten tilsvarer en utbygging på størrelse med

ÉN STOCKHOLM

hver uke i 30 år

For at vi skal kunne bygge bygge alle disse Stockholm-ene på en bærekraftig måte, må det skje store forandringer i bransjen.

 

Vi i Kvist vil legge til rette for at denne veksten skal skje på en forsvarlig måte. Det gjør vi gjennom å innføre nye løsninger som erstatter utdaterte og treige prosesser.

BREEAM og andre miljøsertifiseringer setter en standard som stiller krav til byggeprosesser og materialer. Disse standardene skal dytte bransjen i riktig retning, men prosessene med miljøsertifisering er omfattende og uoversiktlige.

Løsningene våre skal digitalisere og automatisere miljøledelse.

Image by Ben Allan
Byggebransjen står ansvarlig for

40%

av energirelaterte CO2-utslipp,
samtidig som bransjen har hatt en produktivitetsreduksjon

10%

siden 2000.
Dette ønsker vi i Kvist å gjøre noe med

Hvorfor bygges ikke da alle nye bygg etter BREEAM-standard?

Det er mange aktører involvert i ett byggeprosjekt

BREEAM-sertifisering er en kompleks prosess. 

Det er dyrt å miljøsertifisere bygg med dagens BREEAM-verktøy

Kvist INIT effektiviserer miljø- sertifiseringer og senker terskelen for å ta i bruk verktøy som BREEAM.
Ved å forenkle tunge miljøprosesser, bidrar Kvist til at flere velger å bygge grønt.

En grønnere byggebransje...

BREEAM-vurderte bygg slipper ut i gjennomsnitt 22% mindre COgjennom byggets livsløp. 

I den norske byggebransjen er det en enorm vilje til å omstille seg og bygge mer miljøvennlige bygg. I Norge alene har det vært en vekst på 87% i BREEAM-sertifiserte  bygg siden 2017.