I år

2050

er det estimert at vi kommer til å være 10 milliarder mennesker på kloden
Image by Callum Stewart

Bærekraft

og hvorfor det er så viktig for oss i Kvist

90%

av veksten skjer i byer
Denne veksten tilsvarer en utbygging på størrelse med

ÉN STOCKHOLM

hver uke i 30 år

Det kommer stadig strengere krav til  miljøtiltak  og

 

bærekraftsrapportering  som følge av

 

taksonomi. Det predikeres store omveltninger i bransjen som

 

følge av dette. 

Image by Ben Allan
I tillegg er byggebransjen ansvarlig for

40%

av energirelaterte CO2-utslipp,
samtidig som bransjen har hatt en produktivitetsreduksjon

10%

siden 2000.
Dette ønsker vi i Kvist å gjøre noe med

En grønnere byggebransje...

BREEAM-sertifiserte bygg slipper ut i snitt 22% mindre COgjennom byggets livsløp. 

I norsk byggebransje er det en enorm vilje til å omstille seg og bygge mer miljøvennlige bygg. Norge har hatt en vekst på 120% i BREEAM-sertifiserte bygg mellom 2017 og 2021.
Kvist init effektiviserer miljø- sertifiseringer og senker terskelen for å gjennomføre BREEAM-NOR 2016 og V.6 sertifiseringer.
Enkel miljøsertifisering.
Høye miljøambisjoner.
Medlem av
CC-logo-svart.png
Medlemsmerke svart.png
proptech logo.png