Å bygge miljøvennlig skal ikke være vanskelig

Vi tilbyr verktøy som gjør det enklere å gjøre en bærekraftig forskjell.

Illustration of a dinosaur with its tail stuck under a big stack of paper

Hvem er dinosauren?

Illustration of a brontosaurus

Møt Bronto

Bronto er en brontosaurus. Han er så stor at det er lettere for han å rive ned et tre enn det er å gå rundt det.

Han er ikke så ulik byggebransjen...

An illustration of a dinosaur turning red and being suprised

Bronto må lære seg å snu

Han river ned trær og slipper ut gasser. Om han ikke klarer å endre vei, vil han snart gjøre planeten vår ubeboelig.

Ironisk, er det ikke?

Illustrstion of a dinosaur with it's head inside a building

Han vil virkelig endre retning

Men han holdes igjen av store bunker med papirarbeid. Ustrukturerte prosesser og manuelt arbeid gjør bærekraft dyrt og vanskelig.

An illustration of a dinosaur hugging i green building

Vi hjelper Bronto å endre vei

Vårt mål er å fjerne friksjon i de ustrukturerte prosessene som er en del av å bygge bærekraftig. Dette gjør vi ved å levere programvare som gjør det veldig enkelt for bedrifter å gjennomføre miljøsertifiseringen.

Empowering people and businesses to make a sustainable impact

Our goal is to remove the friction in the unstructured processes that occur when choosing to build sustainable. We do this by delivering software that makes it really easy for companies to get Environmental Certified.

Picture of a building with a lot of plants

Verdiene som former
alt vi gjør

  • Fryktløse

Vi er med på å lede utviklingen mot en bærekraftig fremtid, å gjøre det vil kreve at vi er fryktløse.

For å endre en hel bransje må vi være selvsikre og modige selv når det stilles spørsmål til det vi gjør.

  • Annerledes

Måten ting gjøres i dag fungerer ikke bra nok. Vi er nødt til å tenke annerledes.

Vi er ikke opptatt av hva andre selskaper driver med. I stedet fokuserer vi fremover, sikre på oss selv og verdien vi gir til våre kunder.

  • Tilstede

Vi er tilstedeværende i alle interaksjoner vi deltar i. Dette innebærer å lytte godt når andre deler deres tanker med oss.

Tilstedeværelse hjelper oss å ha en kunde-orientert holdning og hjelper oss å forstå både kundene våre og våre ansatte bedre.

Møt det fantastiske teamet bak Kvist

Fabian Utigard

Mathias Engevik

Thomas Rankin

Emma Horn Buøen

Mathias Picker

Erica Gjetsund

Henrik Udnes

Josephine Knutsen

Jacob Ommundsen

Fredrik August Madsen-Malmo

Anders Lindqvist

Roger Ison-Haug

BREEAM Bronto

Våre investorer

Støttet av

Bli en del av Kvist

Vil du være med å bidra til en grønn omstilling av bygg- og eiendomssektoren?

Ledige stillinger